FAIR HIGHLIGHT


EXHBITOR LIST | E-CATALOGUE


     
ประกาศลงทะเบียนรับบัตรคิวและกำหนดนัดเลือกพื้นที่แสดงสินค้า
THAIFEX World of Food Asia 2015

คณะผู้จัดงานเปิดให้บริษัท ห้างร้าน ที่พลาดการตอบรับเข้าร่วมงาน และผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าTHAIFEX World of Food Asia 2015 ลงทะเบียนออนไลน์รับคิวและหมายนัด ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และการจัดสรรพื้นที่กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ประกาศไว้ก่อนหน้าทางเว็บไซต์ ลงทะเบียนออนไลน์รับคิวและหมายนัด
ในการเลือกพื้นที่กำหนดในวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2558 ณ อาคารฟอรัม เมืองทองธานี เฉพาะผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์แล้วเท่านั้นอนึ่งท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูลที่กรอกมาไม่สามารถใช้ได้ จึงขอให้ท่านเข้าระบบและกรอกข้อมูลใหม่โดยสามารถใช้ User name และ Password ที่ท่านได้รับแล้วดำเนินการได้เลย
สำหรับท่านที่เพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกสามารถสร้างUser name และ Password ได้ตามขั้นตอนปกติและสามารถดูวิธีการได้จากคู่มือที่ปรากฎอยู่หน้าเว็บไซต์ ระบบจองคิวจะเปิดประมาณหลังเที่ยงคืนของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์2558